REALIZACJE INWESTYCYJNE

SZPITAL CITOMED

Lecznice Citomed to jedna z najbardziej znanych zespołów przychodni i poradni lekarskich w  Toruniu. W latach 2014-2016 będąc  generalnym wykonawcą przeprowadziliśmy rozbudowę obiektu przy ul. Skłodowskiej-Curie 73, powiększając obiekt o nowy budynek C składający się z poradni lekarskich oraz części szpitalnej CitoCare wraz z blokiem operacyjnym.

STAWY HODOWLI RYB LUBICZ

Obiekt od lat 70-tych funkcjonował jako hodowla pstrąga. Jesienią 2015 roku obiekt zmienił właściciela, który postanowił gruntownie przebudować cały kompleks na potrzeby hodowli jesiotra. Jako generalny wykonawca w latach 2016-2017 wykonaliśmy remont i przebudowę sztucznych stawów rybnych wraz z infrastrukturą administracyjną i drogową.

ELEKTROWNIA WIATROWA

Wśród naszych specjalności budowlanych znajdują się również konstrukcje fundamentowe przygotowane pod montaż elektrowni wiatrowych.

OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA

W latach 2012-2013 przeprowadzaliśmy dla Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej przedsięwzięcie pod nazwą „ Remont budynku i adaptacja pomieszczeń na cele K-POIL w Toruniu”. Z uwagi na zabytkowy charakter  budynku wszelkie prace prowadzone były pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

OBIEKT PRODUKCYJNO-BIUROWY

W latach 2018-2020 byliśmy głównym wykonawcą inwestycji o nazwie „Budowa budynku Produkcyjnego z częścią Biurowo-Socjalną w Toruniu przy ul. Aleksandrowskiej 24-26”

OAZA PODGÓRZ DLA MARROW

W latach 2018-2020 byliśmy Generalnym Wykonawcą osiedla mieszkaniowego w lewobrzeżnej części Torunia o nazwie Oaza Podgórz. Osiedle składa się z dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych  a głównym inwestorem tego przedsięwzięcia była firma Marrow.

HOTEL

W ścisłym centrum miasta Toruń, w latach 2019-2021 byliśmy wykonawcą przebudowy i rozbudowy budynku hotelu wraz z zapleczem gastronomicznym. Z uwagi na to, że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków (nr A/920), wszelkie prace odbywały się pod ścisłym nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

MSM

Od 2019 roku współpracujemy z Młodzieżową Spółdzielnia Mieszkaniową, będąc Generalnym Wykonawcą budynkówmieszkalnych wielorodzinnych. W październiku 2020roku przekazaliśmy budynek w Toruniu przy ul. Hubego 35:

W 2021 przekazujemy budynek w Toruniu przy ul. Hubego 41:

W 2021 przekazujemy budynek w Toruniu przy ul. Hubego 41:

FUNDACJA ŚWIATŁO

Na obrzeżach Torunia w miejscowości Grębocin Fundacja Światło postanowiła zbudować swój nowy obiekt o nazwie Dom Światła. Inwestycja rozpoczęła się w 2020 roku i jesteśmy jej Generalnym Wykonawcą.

PIAST POL

W 2020 roku rozpoczęliśmy budowę obiektu magazynowego z zapleczem biurowym w Toruniu, przy ul. Płaskiej dla firmy PIAST POL. Obiekt jest w trakcie realizacji.