Nasze zaangażowanie w działalność społeczno-kulturalną

Firma odpowiedzialna społecznie

Fasterm to firma, która ma świadomość roli, jaką przedsiębiorstwo może odegrać w społeczeństwie. Nie ograniczamy się tylko do budowania solidnych struktur, ale angażujemy się również w różnorodne działania społeczno-kulturalne, które przynoszą korzyści mieszkańcom i otoczeniu, w którym działamy.

W ciągu ostatnich kilku lat angażowaliśmy się w szereg akcji, mających na celu wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i charytatywnych.

Działania na rzecz Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu

W latach 2019-2022 uczestniczyliśmy w akcji oraganizowanej przez MSM w Toruniu, wspierając różnorodne inicjatywy organizowane przez spółdzielnię. Wspieraliśmy projekty i inicjatywy, które miały na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale także rozwijanie ich zainteresowań i pasji. Uznaliśmy, że inwestycja w rozwój młodzieży i kształtowanie społeczności lokalnej to ważny krok w budowaniu trwałego fundamentu dla przyszłych pokoleń.

Jest nam niezmiernie miło, że nasze zaangażowanie zostało dostrzeżone i docenione. Dziękujemy MSM w Toruniu za przesłane na nasze ręce – listy i podziękowania. To dla nas nie tylko potwierdzenie, że nasze wysiłki są zauważane, ale przede wszystkim motywacja do dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej. Wierzymy, że kolejne lata również przyniosą nam możliwość dalszej współpracy i dzielenia się dobrem.

Scroll to Top